Bàn Loan - Bàn Hầu - Đồ thờ Sơn Đồng Hà Nội

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Trong đạo mâu ngoài động sơn trang thì còn có bàn loan hâu thánh

Trong nghi lễ hầu đồng chúng ta thường thấy chiếc bàn loan với hình dạng của một chiếc Ngai ở giữa có một cái gương và được sơn son thếp vang rất đẹp được đặt trước mặt ông đồng, bà đồng. Bàn loan thường được làm bằng gỗ mít hoặc gỗ dổi có khi là vàng tâm.

 

 

098.994.6644