Tượng Ông Voi - Voi thờ - Đồ thờ Sơn Đồng Hà Nội

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Trong văn hóa cổ truyền người Việt ngoài Hạc Thờ, hay Ngựa thờ Tượng ông voi thường xuất hiện trong các lễ tế, lễ rước ở đình, chùa mỗi dịp lễ hội

Trong tôn giáo, Voi thờ có vai trò thiêng liêng và nhiều đền thờ, đình có thờ các tượng voi. Trong Phật giáo, voi là một biểu tượng của sức mạnh tâm thức. Vào khởi đầu của việc tu tập, tâm thức chưa được kiểm soát được tượng trưng bằng một con voi xám có thể chạy hoang bất cứ lúc nào và phá huỷ mọi thứ trên đường. Sau khi thực hành pháp và tu tập, tâm bây giờ đã được kiểm soát, lại được tượng trưng bằng một con voi trắng mạnh mẽ và hùng dũng, có thể đi đến bất cứ nơi đâu mong muốn, Trong hình ảnh phật giáo voi trắng là một trong kiếp tiền thân của Đức Phật
Phổ Hiền Bồ tát Bồ tát ngồi trên voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Voi sáu ngà là tượng trưng cho Lục độ: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định và Trí huệ. Ngài chèo thuyền Lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ

Các mẫu tượng ông voi thờ bằng gỗ và các sản phẩm đồ thờ cúng khác của chúng tôi được làm bằng gỗ tự nhiên 100%, gỗ đã được qua xử lý chống mối mọt cong vênh

098.994.6644