Tượng Văn Thù - Phổ Hiền bồ tát - Đồ thờ Sơn Đồng Hà Nội

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tượng Văn Thù Phổ Hiền bằng gỗ Có thể nói là tượng trưng cho Văn Thù Sư Lợi Bồ tát – Phổ Hiền Bồ tát chính là hai trong sáu vị Bồ tát quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa.

Bốn vị Bồ tát còn lại là: Quan Thế Âm Bồ tát, Địa Tạng Vương Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Di Lặc Bồ tát.

Bộ tượng Phật Văn Thù Bồ tát – Phổ Hiền Bồ tát chính là một trong những mẫu tượng Phật phổ biến được thờ nhiều nhất tại các chùa và tại nhà riêng của các Phật tử.
Phân biệt đức Phổ Hiển và Văn Thù Bồ tát
Nhân ngày 21/02 Âm lịch theo Bắc tông là ngày vía đức Bồ tát Phổ Hiền, tôi đã đi khảo sát tại một số ngôi chùa ở Hà Nội và nhận thấy hầu hết mọi người đều đang nhầm lẫn hoặc không biết tới hai vị Bồ tát có vai trò rất quan trọng trong Phật giáo. Đó là đức Phổ Hiền và Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Với kiến thức còn nông cạn của mình, tôi xin chỉ ra những điểm khác nhau về hình tướng cũng như hạnh nguyện của các Ngài để mỗi người có thể phân biệt và tích lũy cho mình những tri thức quý báu.
1. Vai trò của hai vị Bồ tát:

Phổ Hiền và Văn Thù là hai đại Bồ tát được nói đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai bậc Đại Bi, Đại Dũng thì Phổ Hiền là Đại Hạnh và Văn Thù là Đại Trí.
2. Phổ Hiền Bồ tát:

Phổ Hiền Bồ tát dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la hoặc Tam mạn đà bạt đà. Phổ là biến khắp. Hiền là Đẳng giác Bồ tát. Phổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa.

3. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Văn Thù Bồ Tát (tiếng Phạn gọi là Mạn Thù Sư Lợi) có vị trí quan trọng trong Phật Giáo. Là vị Bồ tát tiêu biểu cho trí tuệ và ánh sáng của học vấn. Đạt được thành quả tu hành bằng phương diện tri thức. Ngài là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Ngài thường được Xưng là trí tuệ đệ nhất. Trong Hiển giáo, Ngài thường cùng với Phổ Hiển Bồ Tát thành đôi.

098.994.6644